Trang thông tin điện tử

Bảo hiểm Xã hội tỉnh Bắc Ninh

Thứ Năm, 19/07/2018
Tin bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế
Tin vắn khác
Toàn văn Nghị quyết số 27-NQ/TW về cải cách chính sách tiền lương
Ngày 21/5/2018, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết số 27-NQ/TW của Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp. BHXH tỉnh Bắc Ninh trân trọng giới thiệu toàn văn Nghị quyết này.
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH BẮC NINH
Địa chỉ: Số 29, đường Nguyễn Đăng Đạo, TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.
Điện thoại : (+84) 0241 3 822924. Fax: (+84) 0241 3 826651
Ghi rõ nguồn "bhxhbacninh.gov.vn" khi sử dụng thông tin từ website này.