BẢO HIỂM XÃ HỘI HUYỆN YÊN PHONG

Thị trấn Chờ - Yên Phong - Bắc Ninh

 Điện thoại : 0241 3860030     Email : bhxhyp.bhxhbacninh@gmail.com

Giám đốc : Nguyễn Hồng Hoan

Phó giám đốc : Nguyễn Toán

Phó giám đốc : Nguyễn Văn Quang

Phó giám đốc : Nguyễn Thị Thoa