Phân loại: Chỉ thị
Số hiệu: Số 09-CT/TU
Người ký: Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Nhân Chiến
Ngày ban hành: 24/3/2016
Cơ quan ban hành:  Tỉnh ủy Bắc Ninh

Trích yếu

Về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHYT trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020
 
Download tài liệu tại đây: Chỉ thị số 09-CT/TU