Phân loại:  Chương trình phối hợp
Số hiệu: Số 15/CTPH-BHXH-HNDT
Người ký: Giám đốc: Nguyễn Huy Hà; Chủ tịch: Trần Đăng Sâm
Ngày ban hành:  23/8/2016
Cơ quan ban hành  HĐND tỉnh Bắc Ninh

Trích yếu

 Chương trình phối hợp tuyên truyền, vận động nông dân tham gia BHXH, BHYT giữa BHXH tỉnh và Hội Nông dân tỉnh

Download tài liệu tại đây: Số 15/CTPH-BHXH-HNDT