Phân loại: Hướng dẫn liên ngành
Số hiệu: Số 1634/HDLN-SYT-BHXH
Người ký: Giám đốc Sở y tế - Giám đốc BHXH tỉnh
Ngày ban hành: 24/11/2015
Cơ quan ban hành: Liên ngành BHXH và Sở y tế Bắc Ninh

Trích yếu

HD đăng ký KCB ban đầu năm 2016 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
 
Download tài liệu tại đây: Số 1634/HDLN-SYT-BHXH