Phân loại: Quyết định 
Số hiệu: Số 08/2015/QĐ-TTg
Người ký: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 09/3/2015
Cơ quan ban hành: Thủ tướng chính phủ

Trích yếu

Thí điểm giao dịch điện tử trong việc thực hiện thủ tục tham gia BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp và đề nghị cấp sổ BHXH, thẻ BHYT.

Download tài liệu tại đây: QĐ 08/2015/QĐ-TTg