Phân loại: Thông báo
Số hiệu: Số 46/TB-LN-SYT-BHXH
Người ký: Liên ngành
Ngày ban hành: 03/9/2014
Cơ quan ban hành: BHXH - Sở Y tế Bắc Ninh

Trích yếu

Kết luận giao ban liên ngành Y tế - BHXH Bắc Ninh ngày 15/8/2014

Download tài liệu tại đây: CV 46/TB-LN-SYT-BHXH