Phân loại: Quyết định
Số hiệu: Số 917/QĐ - BHXH
Người ký: Phó tổng giám đốc Đỗ Văn Sinh
Ngày ban hành: 20/6/2016
Cơ quan ban hành: BHXH Việt Nam

Trích yếu

Về việc ban hành Cổng tiếp nhận dữ liệu Hệ thống thông tin Giám định BHYT phiên bản 2.0 
 
Download tài liệu tại đây: QĐ 917/QĐ-BHXH
                                         Hướng dẫn và đặc tả dữ liệu