Phân loại: Quyết định
Số hiệu: Số 636/QĐ - BHXH
Người ký: Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Minh
Ngày ban hành: 22/4/2016
Cơ quan ban hành: BHXH Việt Nam

Trích yếu

Về việc ban hành Quy định về hồ sơ và quy trình 
giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội 
 
Download tài liệu tại đây: QĐ 636/QĐ-BHXH