Phân loại: Công văn
Số hiệu: Số 5435/BHXH-CSXA
Người ký: Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Minh
Ngày ban hành: 31/21/2015
Cơ quan ban hành: BHXH Việt Nam

Trích yếu

Hướng dẫn tạm thời việc thực hiện các chế độ BHXH theo luật BHXH 2014 từ ngày 01/01/2016
 
Download tài liệu tại đây: Số 5435/BHXH-CSXH