Phân loại: Công văn
Số hiệu: Số 841/BHXH-QLT
Người ký: Phó Giám đốc Phạm Hồng Ánh
Ngày ban hành: 11/9/2017
Cơ quan ban hành: BHXH tỉnh Bắc Ninh

Trích yếu

Về việc hoàn thiện cấp mã số BHXH cho người tham gia BHXH, BHYT
 
Download tài liệu tại đây: CV 841/BHXH-QLT