Phân loại: Thể lệ
Số hiệu: Số 853/TL-BHXH
Người ký: Phó Giám đốc phụ trách Phạm Đức Cường
Ngày ban hành: 12/9/2017
Cơ quan ban hành: BHXH tỉnh Bắc Ninh

Trích yếu

Về Hội thi tuyên truyền viên BHXH, BHYT năm 2017
 
Download tài liệu tại đây: TL 853/TL-BHXH về Hội thi tuyên truyền viên BHXH, BHYT