Phân loại: Công văn
Số hiệu: Số 754/BHXH-QLT
Người ký: Phó Giám đốc Phạm Đức Cường
Ngày ban hành: 22/8/2017
Cơ quan ban hành: BHXH tỉnh Bắc Ninh

Trích yếu

Về việc Thực hiện thủ tục hồ sơ tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN
 
Download tài liệu tại đây: CV 754/BHXH-QLT