Đó là một trong những chỉ đạo của Thứ trưởng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh tại Hội nghị quán triệt tình hình thực hiện chính sách BHYT năm 2017. Tham dự hội nghị còn có các Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Minh Thảo, Phạm Lương Sơn cùng đại diện BHXH 30 tỉnh, thành phố.

Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh
tại Hội nghị quán triệt tình hình thực hiện chính sách BHYT năm 2017.

     Tại cuộc họp, Giám đốc BHXH các tỉnh, thành phố phát biểu ý kiến khái quát tình hình quản lý quỹ khám, chữa bệnh BHYT, các khó khăn cũng như giải pháp tháo gỡ trong thực hiện chính sách BHYT tại địa phương. Tiến độ thực hiện các ý kiến chỉ đạo của BHXH Việt Nam tại Hội nghị giao ban thực hiện chính sách BHYT 2017 được báo cáo chi tiết cùng với các biện pháp quản lý quỹ khám, chữa bệnh BHYT đang được triển khai thực hiện.

     Phát biểu tại buổi họp, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Phạm Lương Sơn yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố chú trọng công tác giám định, kiểm soát thanh toán với thuốc có hàm lượng ít phổ biến, thuốc bổ trợ, lưu ý với thuốc không còn nằm trong danh mục biệt dược gốc và chỉ đạo Ban Dược - Vật tư y tế tập trung hỗ trợ BHXH các tỉnh, thành phố giải quyết các vấn đề khó khăn, vướng mắc. Bên cạnh đó, BHXH các tỉnh, thành phố nghiêm túc thực hiện các yêu cầu báo cáo, cung cấp thông tin, dữ liệu để BHXH Việt Nam có được đánh giá tổng quan qua đó kịp thời đưa ra chỉ đạo đáp ứng yêu cầu quản lý. Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Minh Thảo cho rằng BHXH các tỉnh, thành phố phải nhận thức rõ tình hình, xác định rõ các yếu tố chủ quan, khách quan, mức độ tác động của quy định thông tuyến, điều chỉnh giá dịch vụ đến chi phí khám, chữa bệnh BHYT trên địa bàn, từ đó có biện pháp chủ động khắc phục triệt để. Giám đốc BHXH tỉnh, thành phố phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết liệt hơn nữa công tác chỉ đạo, phân công các nhiệm vụ cụ thể với công tác quản lý quỹ khám, chữa bệnh BHYT trên địa bàn.

     Trên cơ sở các báo cáo phân tích, ý kiến phát biểu tại cuộc họp, Thứ trưởng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh chỉ đạo BHXH các tỉnh, thành phố phải quyết liệt thực hiện ngay các biện pháp bảo đảm đạt mục tiêu đã được đề ra. Trong đó, phải chú trọng phát triển mở rộng diện bao phủ BHYT, tích cực tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về chính sách, pháp luật BHYT, nhất là trong bối cảnh giá dịch vụ, khám, chữa bệnh đã tăng. Công tác tham mưu UBND tỉnh, thành phố chỉ đạo thực hiện dự toán chi khám, chữa bệnh BHYT phải xong trước ngày 15.6.2017. Đặc biệt, công tác kiểm tra, ngăn ngừa trục lợi BHYT phải được tập trung đẩy mạnh; huy động lực lượng khắc phục triệt để các hạn chế đang còn tồn tại. Các biện pháp phải được thực hiện thống nhất, đồng bộ, hiệu quả trong việc quản lý khám chữa bệnh BHYT, đảm bảo quyền lợi của người dân khi đi khám chữa bệnh BHYT./.

                                                                                      Tổng hợp theo Báo Lao động