Ngày 03/11/2017, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh và Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh tổ chức sơ kết ba năm thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa hai Ngành. Tham dự  và chỉ đạo Hội nghị có ông Phạm Đức Cường - Phó Giám đốc phụ trách BHXH tỉnh; ông Nguyễn Xuân Hải - Cục trưởng Cục Thuế tỉnh. Đồng tham dự còn có hơn 60 cán bộ gồm các đồng chí Phó Giám đốc BHXH tỉnh, Cục phó Cục Thuế tỉnh, các đồng chí là lãnh đạo các phòng nghiệp vụ có liên quan của hai cơ quan; Giám đốc, Phó Giám đốc BHXH các huyện, thị xã, thành phố và Chi cục trưởng Chi cục Thuế các huyện, thị xã, thành phố.

Toàn cảnh Hội nghị

Qua ba năm thực hiện Quy chế phối hợp, cơ quan thuế đã thực hiện tốt công tác phối hợp với cơ quan BHXH trong việc trao đổi, cung cấp thông tin, phối hợp tiến hành thanh tra, kiểm tra. Định kỳ hàng tháng, cơ quan thuế đã cung cấp thông tin cho cơ quan BHXH về trạng thái của tổ chức trả thu nhập. Theo đó, tính đến ngày 30/9/2017 số doanh nghiệp mới thành lập là 927 doanh nghiệp, số doanh nghiệp giải thể và tạm nghỉ là 66 doanh nghiệp, số doanh nghiệp chuyển đi tỉnh khác là 12 doanh nghiệp. Cơ quan BHXH thường xuyên cung cấp danh sách chi tiết các doanh nghiệp và số tiền nợ BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) định kỳ hàng tháng cho Cơ quan thuế nhằm phối hợp thực hiện thu hồi nợ.

Việc phối hợp thanh tra, kiểm tra giữa hai cơ quan bước đầu cũng đem lại một số kết quả khả quan.  Cục Thuế chỉ đạo các đơn vị khi ban hành quyết định thanh tra, kiểm tra thuế tại doanh nghiệp đưa nội dung kiểm tra việc trích, đóng BHXH vào quyết định. Tổng số doanh nghiệp thanh tra, kiểm tra là 143 doanh nghiệp, trong đó có 37 doanh nghiệp vi phạm, số tiền thu hồi sau thanh tra, kiểm tra là 14,107 tỷ đồng.

Tuy nhiên, sự phối hợp giữa hai Ngành vẫn có nhiều hạn chế như: Chưa thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn và đôn đốc thực hiện Quy chế đã ký kết; chưa xây dựng được cơ sở dữ liệu tập trung nhằm khai thác thông tin phối hợp giữa hai Ngành; công tác trao đổi thông tin giữa các phòng chuyên môn hai Ngành chưa thường xuyên theo quy định; việc phối hợp giữa hai bên  để tiến hành thanh tra, kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật về BHXH và thuế đối với tổ chức trả thu nhập còn ít và chưa thường xuyên, chưa tương ứng với tiềm năng của hai cơ quan, chưa xây dựng được kế hoạch phối hợp thanh tra, kiểm tra hàng năm…

Trong thời gian tới, hai Ngành tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa việc phối hợp, xem đây là nhiệm vụ quan trọng và thường xuyên. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền chế độ, chính sách BHXH, BHYT, từ đó tranh thủ sự hưởng ứng của các cấp, các ngành, nhân dân và người lao động nhằm nâng cao ý thức chấp hành nộp BHXH, BHYT, BHTN của doanh nghiệp; chú trọng việc cung cấp trao đổi thông tin kịp thời, chính xác, thu thập những thông tin, khó khăn, vướng mắc khi thực hiện Quy chế phối hợp để đề xuất những biện pháp phù hợp nâng cao chất lượng quản lý, đôn đốc thu hồi nợ; nâng cao tinh thần, trách nhiệm của các phòng nghiệp vụ có liên quan của hai ngành trong việc phối hợp, chỉ đạo thành viên Đoàn thanh tra, kiểm tra thực hiện Quy chế phối hợp; định kỳ tổ chức sơ kết đánh giá kết quả công tác phối hợp, rút kinh nghiệm, đề ra các giải pháp, kế hoạch nâng cao chất lượng thực hiện Quy chế phối hợp hai Ngành.

Ông Phạm Đức Cường - PGĐ phụ trách BHXH tỉnh trao giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Quy chế phối hợp công tác hai Ngành

Tại Hội nghị, Lãnh đạo BHXH tỉnh cũng đã trao tặng Giấy khen của Giám đốc BHXH tỉnh cho 03 tập thể và 04 cá nhân thuộc Cục thuế tỉnh đã có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Quy chế phối hợp công tác hai Ngành trong thời gian qua./.

Cẩm Nhung – Văn phòng BHXH tỉnh