Thực hiện chương trình phối hợp giữa 02 ngành, trong những năm qua, Hội Nông dân huyện Gia Bình và Bảo hiểm xã hội (BHXH) huyện Gia Bình tích cực phối hợp nhằm tuyên truyền chế độ, chính sách cũng như vận động hội viên, nông dân tham gia BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT). Chính nhờ sự cố gắng, nỗ lực ấy mà ngày càng nhiều người dân hiểu rõ chính sách ưu việt của BHXH, BHYT, góp phần mở rộng đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, tăng tỷ lệ bao phủ BHYT trên địa bàn huyện.

Ngày 11/8/2017, tại Gia Bình, Hội Nông dân và BHXH huyện Gia Bình đã tổ chức sơ kết 05 năm chương trình phối hợp, tuyên truyền vận động nông dân tham gia BHXH, BHYT. Tới dự và chỉ đạo hội nghị có ông Phạm Đức Cường – PGĐ BHXH tỉnh, ông Nguyễn Đăng Khang – PCT thường trực Hội Nông dân tỉnh, ông Hồ Nguyên Hồng – Phó Bí thư huyện ủy cũng hơn 40 đại biểu tham dự.


Toàn cảnh Hội nghị sơ kết

Là một huyện nông nghiệp với hơn 80% dân số làm nông nghiệp, tỷ lệ hội viên, nông dân chiếm hơn 70% số hộ nông nghiệp nên mức thu nhập của người dân thấp so với mặt bằng chung của toàn tỉnh. Trước năm 2012, tỷ lệ người dân tham gia BHYT của huyện Gia Bình chưa đạt 50%. Nhằm tăng tỷ lệ bao phủ BHXH, BHYT, những năm qua, BHXH huyện đã tích cực tham mưu Huyện ban hành chính sách chỉ đạo các hội, đoàn thể tăng cường tuyên truyền, vận động và tổ chức thực hiện tốt những chính sách về BHXH, BHYT, trong đó tập trung mạnh vào đối tượng nông dân.

Căn cứ chương trình phối hợp 02 ngành, theo đó Hội Nông dân huyện và BHXH huyện đã xây dựng kế hoạch đẩy mạnh công tác tuyên truyền chế độ, chính sách BHXH, BHYT, lựa chọn đối tượng tổ chức tuyên truyền, đối thoại với những nội dung phù hợp. Hội Nông dân luôn xác định phải tích cực tuyên truyền, vận động và trực tiếp làm đại lý thu BHXH, BHYT ngay tại các chi hội với phương châm “Đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”, tạo điều kiện tối đa cho hội viên tham gia BHXH, BHYT mà không phải đi lại nhiều để làm thủ tục.

Đến hết tháng 7/2017, BHXH phối hợp với Hội Nông dân huyện thành lập được 12/14 đại lý thu BHXH, BHYT do Hội Nông dân; tổ chức tập huấn, đào tạo cho 14 đại lý thu BHYT và 53 nhân viên đại lý được đào tạo và cấp thẻ hoạt động theo quy định, mở rộng đại lý đến cấp thôn là chi hội trưởng nông dân…

Nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, các đại lý thu được tập huấn những kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ trong công tác tuyên truyền, giải thích, vận động người dân tham gia BHYT theo hộ gia đình, nghiệp vụ thực hiện quy trình thanh quyết toán khi thu BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình; cập nhật những quy định mới của Luật BHXH, Luật BHYT sửa đổi về thu BHXH tự nguyện, BHYT tự đóng theo hộ gia đình, đây là những kiến thức rất cần thiết đối với các đại lý thu. Qua các chương trình tập huấn đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, phổ biến chính sách cho đại lý thu, giao chỉ tiêu cho các đại lý nhằm nâng cao kỹ năng, năng lực trong thực thi nhiệm vụ đáp ứng trong tình hình mới hiện nay.

Giai đoạn 2012-2016, các cấp Hội Nông dân trực tiếp vận động được 53.005 người tham gia BHYT, trong đó Hội Nông dân đứng ra làm đại lý thu là 46.863 lượt người, do bưu điện làm đại lý thu 6.142 lượt người. Tỷ lệ người tham gia tăng theo từng năm, năm 2012 có 3.482 người tham gia BHYT đến năm 2013 có 5.554 người tham gia BHYT tăng hơn so với  năm 2012 là 2.072 người; đến tháng 6 năm 2017 có 15.867 người tham gia BHYT tăng gấp hơn 5 lần so với năm 2012.

Song song với BHYT, chương trình tuyên truyền vận động người dân tham gia mua BHXH tự nguyện luôn được hai ngành quan tâm. Sau khi chương trình ký kết được thực hiện số người tham gia BHXH tự nguyện tăng lên. Năm 2012 chỉ có 121 người tham gia BHXH tự nguyện; đến năm 2013 có 138 người tham gia BHXH tự nguyện đến tháng 6 năm 2017 có 275 người tham gia BHXH tự nguyện tăng 154 người so với năm 2012.

Ông Phạm Đức Cường - PGĐ BHXH tỉnh trao giấy khen cho 15 cá nhân có thành tích xuất sắc
Tại Hội nghị, Giám đốc BHXH tỉnh Bắc Ninh đã tặng thưởng Giấy khen cho 04 tập thể và 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2016.

Có thể khẳng định, kết quả thực hiện chương trình phối hợp giữa hai ngành giai đoạn 2012 - 2016 đã thực sự góp phần không nhỏ vào thực hiện thắng lợi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực BHXH, BHYT. Số hội viên nông dân được hưởng lợi từ BHXH, BHYT tăng cao đã góp phần nâng cao vị thế và vai trò của Hội Nông dân, ngành BHXH. /.

Cẩm Nhung - BHXH tỉnh