Thực hiện Quy chế phối hợp số 05/QC-BHXH-HLHPN giữa Bảo hiểm xã hội (BHXH) - Hội Liên hiệp Phụ Nữ (LHPN) tỉnh Bắc Ninh, ngày 26/7/2017, BHXH huyện Quế Võ đã phối hợp với Hội LHPN huyện triển khai Quy chế phối hợp giữa hai ngành trong chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện chính sách BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), hướng tới  ngày càng đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người tham gia BHXH, BHYT trên địa bàn huyện Quế Võ, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em.

Toàn cảnh hội nghị
Thực tế cho thấy, thu BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình qua hệ thống xã, phường, thị trấn và một số tổ chức khác đã tạo điều kiện thuận lợi cho cơ quan BHXH mở rộng công tác khai thác, phát triển đối tượng, tăng số người tham gia BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình. Nhân viên đại lý thu là những người dân tại địa phương, nắm bắt rõ tình hình cũng như thường xuyên được tiếp xúc với người dân trên địa bàn nên có thể triển khai vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình đến tận các thôn, xóm...

Nhằm mở rộng hệ thống mạng lưới đại lý thu BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình trên địa bàn toàn huyện, sáng ngày 26/7/2017, BHXH huyện, Hội LHPN huyện đã tổ chức lớp bồi dưỡng nhân viên đại lý thu BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình cho hội viên Hội LHPN các xã, thị trấn. Dự và chủ trì lớp bồi dưỡng có ông Đào Trường Thi - Giám đốc BHXH huyện, Bà Lê Thị Phượng - Chủ tịch Hội LHPN huyện, Ban chấp hành Hội LHPN huyện và sự có mặt của trên 70 hội viên Hội LHPN các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Tại lớp bồi dưỡng, ông Nguyễn Hoàng Gia - Tổ trưởng tổ thu - sổ thẻ và kiểm tra đã phổ biến những nội dung cơ bản, trọng tâm và cần thiết trong việc thực hiện thu BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình, cụ thể như: Quy định hoạt động của đại lý thu, quy trình và thủ tục thu BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. Bên cạnh đó, các học viên cũng được nghe ông Nguyễn Ngọc Huy- Phó giám đốc BHXH huyện Quế Võ tuyên truyền các chế độ, chính sách về BHXH, BHYT đặc biệt tập là BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình.

Tại đây, các học viên hăng hái, tích cực tham gia thảo luận, trao đổi thẳng thắn những vấn đề còn khó khăn, vướng mắc về quy trình thu BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. Những câu hỏi của các học viên đã được và Hội đồng đào tạo của BHXH huyện tiếp thu và giải đáp thỏa đáng.

Thông qua lớp bồi dưỡng, các học viên tham dự đã được trang bị những kiến thức, kỹ năng cơ bản nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất trong quá trình triển khai thu BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình cũng như tuyên truyền cho nhân dân khi tham gia BHXH, BHYT.

Kết thúc lớp bồi dưỡng, các học viên sẽ làm bài kiểm tra, sát hạch. Hội viên Hội LHPN các xã, thị trấn sẽ được cấp biển hiệu Đại lý thu và các học viện đạt yêu cầu sẽ được cấp thẻ nhân viên./.

Nguyễn Ngọc Huy – Phó Giám đốc BHXH huyện Quế Võ